Telefon
WhatsApp
Tank İzolasyonu Nedir? Ne İşe Yarar?

Tank İzolasyonu Nedir? Ne İşe Yarar

Sanayi alanında ham maddeler, yakıtlar ve nihai ürünlerin depolanması için büyük; yarı mamullerin depolanması içinse küçük tanklar kullanılır. Depolanmış malzemenin güvenli bir şekilde korunmak ve üretim sürecinin kararlılığı için, tank içerisindeki sıcaklığı belirli seviyede tutmak önemlidir. Tankları belli sıcaklık aralığında tutmak için uygulanan yöntem, tank izolasyonudur. Isı izleme sistemleri ile de sıcaklık kontrolleri desteklenir. Tank İzolasyonu Nedir? Ne İşe Yarar? Depolama tanklarının yalıtımı, tesislerin işlevselliğinde önemlidir.

İzolasyonsuz Tankta Depolanan Malzemenin Isı Kaybı Azalır

İzolasyon, depolanan malzemenin ısı kaybını önemli oranda azaltır ayrıca bir parametre dahilinde tasarruf edilen enerji maliyeti, yapılan ısı izolasyonunun maliyetinin çok üzerinde olabilir, maliyet kontrolü ile bunun da önüne geçilmiş olur. Düşük ısı kaybı, daha az enerji kullanımına yol açar. Bu sayede daha düşük seviyede karbondioksit emisyonu gerçekleşir. Tehlikeli maddelerin salınımındaki azalma, çevrenin korunmasına da katkı sunar. İzole edilen tanklarda soğuk ve sıcak hava koşullarından etkilenme ya da direkt güneş ışığına maruz kalma gibi nedenler ile ısınma gibi arzu edilmeyen sıcaklık değişimlerinin önüne ise proses kontrolü ile geçilir.

Tank İzolasyonlarında Güvenlik

Proseste kullanılacak depolanan malzemenin sıcaklık aralığı önemlidir. Viskozite de önemli bir etken olup malzemenin akışkanlığının azalması ya da katılaşması proses için ölümcül sonuçlara sebep olabilir. İzole edilmeyen tanklarda tüm bu durumlara karşı ilave olarak ısıtma ya da soğutma gerekir. Tank İzolasyonu Nedir? Ne İşe Yarar? Tank izolasyonlarında güvenlik konusunda iki farklı mevzu vardır. Bunlardan ilki, personelin güvenliğidir. Yüzey sıcaklığı 60 derecenin üzerinde olan tanklarda, eğer personelin tanka temas etme ihtimali varsa tank yüzey sıcaklığının makul seviyelere çekilmesi ve bunun için de izolasyonunun yapılması şarttır.

Tank İzolasyonu Nedir? Nerede Yapılır?

Personel güvenliği dışında diğer bir güvenlik konusu da depolanan malzemenin yanıcı ya da parlayıcı olması durumuna göre olası yangın riskidir. Yangın güvenliği dikkate alınarak izole edilen tanklar, içinde depolanmış olan malzemenin alev almasını, parlamasını ve yanmasını önünler. Tank izolasyonunu gemilerde, fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında, kalorifer ve boiler kazanlarında, buhar devrelerinde, sıcak su devrelerinde, kızgın yağ devrelerinde, soğuk su, amonyak, glikol devrelerinde, LPG ve LNG tanklarında izolasyon gerekir.

Sıcak Ve Soğuk İşlevli Tank İzolasyonu Nedir?

Buralardaki borular, tanklar ve ekipmanlar işlevlerine göre tıpkı kazan izolasyonu için olduğu gibi sıcak ya da soğuk izolasyon uygulaması yaptırılır. Sıcak işlevli boru ve tanklarda yalıtım malzemesi olarak taş yünü, seramik yönü, izocam ve benzeri malzemeler uygulanır. Galvaniz, alüminyum, paslanmaz ve benzeri saç ile malzemeler kaplanır ve ısı kaybı engellenir. Tank İzolasyonu Nedir? Ne İşe Yarar? Soğuk işlevli boru ve tanklarda armaflex, poliüretan ve benzeri malzemeler kullanılarak galvaniz, alüminyum ve paslanmaz saç ile kaplanarak terleme ve buzlanma riski ortadan kaldırılır.

TEKLİF FORMU